Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Văn kiện

alt

31 Tháng bẩy 2013

Đọc Thông điệp “Ánh sáng Đức tin” (Lumen fidei) - Chương ba: Chương ba: Tôi truyền lại cho anh em điều tôi đã lãnh nhận (x. 1Cor 15,3)

Chương ba của thông điệp tập trung vào chủ đề Thông truyền đức tin Kitô giáo. Vì đức tin là nghe và thấy, nên đức tin ấy cũng được thông truyền như lời (để nghe) và ánh sáng (để thấy). Đã đón nhận Lời Thiên Chúa thì phải tuyên xưng và loan báo. Cũng vậy, ánh sáng của Đức Kitô chiếu tỏa trên khuôn mặt các Kitô hữu và họ phải làm lan tỏa ánh sáng đó, như những ngọn nến được thắp lên trong Đêm Vọng Phục Sinh (số 37).
alt

29 Tháng bẩy 2013

Đọc Thông điệp “Ánh sáng Đức tin” (Lumen fidei) - Chương hai: Nếu các ngươi không tin, các ngươi sẽ không hiểu (x. Is 7,9)

Tin và hiểu, đức tin và chân lý, đây là nội dung được nhấn mạnh và triển khai trong chương hai, cũng là vấn đề cần được quan tâm trong thế giới ngày nay do cuộc khủng hoảng về chân lý.
alt

24 Tháng bẩy 2013

Đọc Thông điệp “Ánh sáng Đức tin” (Lumen fidei) - Chương một: Chúng tôi đã tin vào tình yêu (x. 1Ga 4,16)

Tựa đề của thông điệp – Ánh sáng đức tin – đã muốn giới thiệu đức tin như ánh sáng, “ánh sáng soi chiếu toàn bộ hành trình của các tín hữu” (số 1). Thế nhưng ánh sáng ấy đang bị đặt thành nghi vấn, bị cho là vô dụng trong thời đại mới, khi nhân loại đạt đến tuổi trưởng thành của lý trí. Tắt một lời, phải chăng đức tin chỉ là “ánh sáng ảo”, và ảo tưởng ấy “ngăn cản con đường hướng đến tương lai của một nhân loại được giải phóng” (số 2)?
alt

11 Tháng bẩy 2013

Các Trích Đoạn Đặc Biệt Từ Thông Điệp “Lumen Fidei” (Ánh sáng Đức Tin) Của Đức Giáo hoàng Phanxicô

“Lumen fidei” (Ánh sáng đức tin) có dấu ấn đậm nét của Đức Ratzinger, những suy tư thần học, linh đạo và Thánh kinh xuất hiện đồng thời với tinh thần của đức cậy trông và xót thương vốn là đặc trưng của những bước đầu của triều Giáo hoàng Bergoglio.
alt

06 Tháng bẩy 2013

Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô: ”Lumen Fidei”

Mục đích của Thông Điệp là phục hồi đặc tính ánh sáng của chính đức tin, có thể soi sáng cho toàn thể cuộc sống con người.
alt

23 Tháng sáu 2013

Giáo hội Luther và Giáo hội Công giáo: đọc lại 500 năm lịch sử

Đức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu đã giới thiệu Bản Tuyên ngôn chungcủa hai Giáo hội Luthervà Công giáo:“Từ xung đột đến hiệp thông: kỷ niệm chung của Luther – Công giáo trong năm 2017”. Đây là Tuyên ngôn đượcnhiều người chờ đợi, nhân kỷ niệm 500 năm cuộc Cải cách sẽ tổ chức vào năm 2017.
alt

20 Tháng sáu 2013

Thêm tên Thánh Giuse trong Kinh nguyện Thánh Thể II, III và IV

 Sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích công bố ngày 19.6.2013 quyết định đưa tên Thánh Giuse vào các Kinh nguyện Thánh Thể II, III và IV, sau tên của Đức Trinh Nữ Maria.