Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Chúc Mừng Tân Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Philippine.

 

Chín ngày sau khi bắt đầu Công Nghị Dòng, anh em tỉnh dòng Philippine đã chọn được một tân giám tỉnh cho nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. Đó là Ts. Gerard Francisco Timoner III. Anh sẽ thay thế Ts. Quirico T. Pedregosa, vừa mới kết thúc nhiệm kỳ của mình.

Ts. Timoner sinh ngày 26/01/1968 tại Daet, thuộc tỉnh Camarines Norte, Philippine. Anh tuyên khấn lần đầu trong Dòng năm 1989, học triết học và thần học tại Nhà học của anh em Đa Minh thuộc thành phố Quezon và Khoa Giáo Hội học tại Đại Học Giáo Hoàng Thánh Tôma. Khi đã hoàn tất việc học, anh được thụ phong linh mục năm 1995. Sau đó, anh lấy bằng Licenciate của Đại Học Công Giáo Nijmegen, Hà Lan.

Anh Timoner đã đang nắm giữ nhiều chức vụ trong tỉnh dòng Philippine. Ngay trước khi được bầu làm giám tỉnh, anh làm hiệu trưởng Chủng viện Trung tâm thuộc Đại Học Thánh Tôma. Chúng ta cùng chúc anh có một nhiệm kỳ thành công và tốt đẹp.