Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Suy niệm Kinh Mân Côi

02 Tháng tư 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật, 30.03.2014

Lạy Chúa, có nhiều lúc chúng con lầm tưởng rằng đôi mắt của mình đủ sáng để nhìn thấu cuộc đời và hiểu rõ được thánh ý Chúa, nhưng kì thực đôi mắt tâm hồn chúng con lại trở nên mù lòa trước mọi sự và nhất là không nhận ra hình ảnh của Chúa nơi vạn vật và nơi anh chị em của mình. Xin làm cho chúng con biết tin nhận Chúa cách vững vàng.

02 Tháng tư 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 29.03.2014

Lạy Chúa, chúng con chỉ biết nhìn người khác, xoi mói nhìn vào cuộc đời họ, để chê trách và lên án họ. Chúng con ít khi nhìn vào chính mình để nhận ra sự yếu kém và tội lỗi của mình, rồi từ đó hướng tâm hồn lên cùng Chúa mà xin ơn tha thứ và xót thương.

01 Tháng tư 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 28.03.2014

Lạy Chúa, vì kiêu ngạo và tự phụ, chúng con đã dần lìa xa Chúa và quên mất bổn phận của mình với Chúa. Việc thờ phượng Chúa với chúng con chỉ như là một sự đối phó, làm cho có, cho khỏi áy nay… Xin cho chúng con biết Chúa là vị trí số một, là tất cả trong cuộc đời chúng con.

27 Tháng ba 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 27.03.2014

Lạy Chúa, xin thương đổi mới tâm hồn khô khan và chai lì của chúng con để chúng con biết nhạy cảm trước nỗi đau của đồng loại, biết cảm thông và biết chia sẻ với tha nhân, nhất là những người đau khổ.

27 Tháng ba 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 26.03.2014

Lạy Chúa, Con Chúa đã đến trần gian để cứu vớt chúng con trước vực thẳm của tội lỗi và sự chết. Đó là minh chứng cho chúng con về lòng bao dung và tha thứ vô bờ của Chúa trước những vấp phạm của chúng con. Và Chúa cũng mời gọi chúng con sống luật yêu thương như Chúa đã dạy và đã sống.

25 Tháng ba 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 25.03.2014: LỄ TRUYỀN TIN

Lạy Chúa, xưa kia Con Chúa đã đến trần gian làm người nhờ hai tiếng “xin vâng” đầy can đảm của Mẹ Maria. Ơn Thiên Chúa luôn tuôn đổ trên Mẹ vì Mẹ đã dám phó thác đời mình cho kế hoạch của Chúa.

24 Tháng ba 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 24.03.2014

Lạy Chúa, “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”: Lời trách của Chúa Giêsu đã không cảm hóa được những người đồng hương, trái lại họ còn muốn giết Chúa nữa. Lạy Chúa, vì lòng ganh ghét, vì thành kiến mà nhiều lúc chúng con cũng đã loại trừ anh em mình và không đón nhận lời giáo huấn của Chúa.