Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Suy niệm Kinh Mân Côi

24 Tháng ba 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 20.03.2014

Lạy Chúa, xã hội ngày nay cần lắm những tấm lòng để cảm thông, để chia sẻ; cần lắm tình người để nối lại mối dây nhân ái đã bị cắt đứt bởi lòng ích kỉ; cần lắm những tấm lòng biết rung cảm và sẳn sàng nâng đỡ những người bất hạnh, khốn khổ trong xã hội. Xin cho chúng con biết mở lòng ra với tha nhân.

24 Tháng ba 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 19.03.2014

Lạy Chúa, xưa thánh Giuse đã chu toàn thật tuyệt vời vai trò người cha trong gia đình Nadarét, và ngày nay ngài cũng luôn bênh vực và chở che Giáo Hội cùng mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết noi gương ngài, luôn lắng nghe và để cho Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời mình.  

18 Tháng ba 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 18.03.2014

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết quay về với Lời Chúa, vì chỉ có Lời Chúa mới đem lại cho chúng con sự sống thật.

17 Tháng ba 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 17.03.2014

Vì Chúa đã cho chúng con biết rằng tất cả chúng con là anh em của nhau, có cùng một Cha chung trên trời là Thiên Chúa, nên chúng con phải yêu thương nhau như Cha đã yêu chúng con.

17 Tháng ba 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật, 16.03.2014

Lạy Chúa, qua việc Chúa biến hình trên núi, Chúa muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ, Chúa cũng mời gọi chúng con phải biết thay đổi con người của mình dưới ánh sáng của Lời Chúa.

14 Tháng ba 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 15.03.2014

Lạy Chúa, chúng con nghĩ rằng mình là loài thụ tạo, yếu đuối và đầy tội lỗi, làm sao nên hoàn thiện được? Nhưng đó lại là điều Chúa mời gọi chúng con, xin ban cho chúng con có được một trái tim yêu thương như Chúa để chúng con mỗi ngày một nên giống Chúa hơn.

14 Tháng ba 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 14.03.2014

Quả thật con có thể biết và hiểu nhiều điều Chúa dạy, nhưng chẳng bao giờ chịu làm theo cả: với tha nhân, con luôn xét nét và kết án họ là thế này thế kia mà thiếu đi sự bao dung và thông cảm. Xin cho con biết mở lòng ra với tha nhân.