Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Suy niệm Kinh Mân Côi

05 Tháng Hai 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 05.02.2014

Lạy Chúa, hình ảnh của những người làng Nadarét xưa kia cũng chính là hình ảnh của chúng con ngày hôm nay: Quá cứng lòng tin, chúng con đòi hỏi Chúa phải làm theo ý chúng con hơn là vâng theo ý Chúa. Xin cho chúng con khao khát rước Chúa hằng ngày với tâm hồn yêu mến Chúa hơn.

04 Tháng Hai 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 04.02.2014

Lạy Chúa, bài Tin Mừng hôm nay đã cho chúng con thấy được phép lạ của lòng tin, và đồng thời kêu gọi chúng con hãy đụng chạm đến những đau khổ của anh chị em mình bằng những nghĩa cử của yêu thương.

03 Tháng Hai 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 03.02.2014

Lạy Chúa, với lối sống thực dụng và chuộng vật chất ngày nay, chúng con vẫn đang xây dựng cho mình hình ảnh một vị Thiên Chúa có tài hô mưa, gọi gió hơn là một Thiên Chúa của Tình yêu.

02 Tháng Hai 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật, 02.02.2014

Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của chúng con. Chúa luôn tỏ mình cho chúng con qua các biến cố của cuộc sống, của thời đại và luôn hướng dẫn chúng con. Thế nhưng mắt chúng con còn quá mờ để nhận ra sự hiện diện đầy cao cả và thiêng liêng ấy.

01 Tháng Hai 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 01.02.2014

Lạy Chúa, lắm khi gặp khó khăn thử thách, chúng con đã quên đi sự hiện diện của Chúa, lòng tin của chúng con còn quá yếu ớt để chạy đến cùng Chúa, cũng như phó thác trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa.

31 Tháng một 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 31.01.2014

Xin cho chúng con biết lo tìm kiếm Chúa trước và biết sống phó thác cho tình thương quang phòng của Chúa.

30 Tháng một 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 30.01.2014

Vì quá đề cao cái tôi cũng như cậy dựa vào sức riêng mình mà chúng con đã bỏ quên Chúa. Và kết quả chúng con có được chỉ là sự mất bình an, những đau khổ, chán nản và thất vọng…