Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Sáu, ngày 08.06.2012

 

Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua Đavít?(Mc 12,35).

Như Mẹ: Đức Giêsu là Con Thiên Chúa nhưng cũng là con người qua mầu nhiệm Nhập Thể. Qua thánh Giuse dòng tộc Đavít, Đức Giêsu đã trở nên con cháu Đavít. Vì thế Ngài cũng có một gia phả, thuộc về một dân tộc, và một nền văn hoá riêng.

Với Mẹ: Chúa Giêsu làm người để nên giống chúng con, vì yêu chúng con. Qua sự tự hạ, Chúa thuộc về dòng dõi loài người, để Chúa nâng chúng con lên và dạy chúng con biết sống trọn vẹn ơn gọi làm người và làm con Thiên Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết yêu Chúa mỗi ngày một hơn. Vì yêu Chúa, con sẽ thích và say mê học Kinh Thánh, là lời của Chúa. Con khao khát mỗi ngày hiểu biết Chúa và nên giống Chúa hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).