Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Ba, ngày 12.06.2012

 

Ánh sáng của anh em cũng phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ… để họ tôn vinh Cha anh em.” (Mt 5,16).

Như Mẹ: Chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, là con Thiên Chúa. Vì thế, cách chúng ta sống, đó là một cách chúng ta giới thiệu Cha của chúng ta. Nếu chúng ta sống công chính, qua chúng ta thiên hạ nhận ra Cha là nguồn cội của sự thiện hảo. Từ đó, thiên hạ sẽ tôn vinh Cha, yêu mến Cha.

Với Mẹ: Kinh nghiệm trong đời thường, con đau lòng khi cha mẹ con bị người khác xúc phạm. Thế mà Thiên Chúa còn cao trọng hơn cha mẹ con biết bao nhiêu. Vậy làm sao con có thể để thiên hạ nói lộng ngôn xúc phạm đến Thiên Chúa vì lối sống của con? Với ơn phù giúp của Chúa, con quyết tâm làm vinh danh Chúa qua lối sống của con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con sống theo lương tâm ngay chính để làm rạng danh Cha, chu toàn sứ mệnh loan báo Tin Mừng cho anh chị em con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).