Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Bảy, ngày 30.06.2012

 

“Ông cứ về đi! Ông tin thế nào, sẽ được như vậy!” và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh (Mt 8,13).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã chữa người đầy tớ nhờ vào lòng tin của viên đại đội trưởng. Chúa cũng dạy chúng ta biết cầu nguyện cho nhau, người thân cũng như mọi người, nhất là những người đau khổ trên thế giới. Chúa rất vui lòng khi chúng ta thương nhau. Chúa sẽ ban phúc lành cho chúng ta và tha nhân nhờ vào niềm tin và lời cầu nguyện của chúng ta.

Với Mẹ: Hằng ngày con cũng nhận lãnh được rất nhiều ân huệ qua lời cầu nguyện của anh chị em con. Xin cho con cũng biết hiệp thông cầu nguyện cùng với anh chị em, để xin ơn cứu độ cho toàn thế giới.

Nhờ Mẹ: Cả cuộc đời của Mẹ là một lời cầu nguyện liên lỉ. Xin Mẹ dạy con cũng biết cầu nguyện với tâm tình của Mẹ, nghĩa là biết ngợi khen, chúc tụng, tạ ơn và cầu xin Chúa những điều đẹp ý Chúa, cho con và cho mọi người.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).