Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Chúa Nhật, ngày 01.07.2012

 

Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy” (Mc 5,43).

Như Mẹ: Trong Tin Mừng Máccô, chúng ta thường thấy câu: Ngài “nghiêm cấm họ” lặp lại nhiều lần, tại sao thế? – Bởi vì Đức Giêsu không muốn người ta hiểu lầm Ngài là Đấng Mesia theo nghĩa chính trị, nghĩa là cứu họ khỏi ách nô lệ Rôma. Trái lại, Chúa là Đấng Mesia theo nghĩa thiêng liêng. Điều quan trọng đối với Chúa là Ngài muốn cứu ta khỏi ách tội lỗi, để đưa ta về làm con Thiên Chúa.

Với Mẹ: Con thường cầu xin Chúa chữa con khỏi bệnh phần xác. Nhưng ít khi con kêu cầu Chúa chữa con khỏi tật bệnh tâm hồn. Lạy Chúa, bệnh tâm hồn mới làm con xa Chúa, làm con mất hạnh phúc đích thực. Con xin Chúa thương xót linh hồn con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con năng chạy đến với Chúa Giêsu, Ngài là vị lương y đầy lòng xót thương. Con cần Chúa chữa lành tâm hồn con và toàn thể nhân loại của thời đại hôm nay. Một thời đại bị suy thoái về niềm tin và tình yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).