Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Ba, ngày 03/07/2012

 

Phúc cho ai không thấy mà tin(Ga 20,29).

Như Mẹ: Thánh Tôma đòi niềm tin dựa trên thực nghiệm: nếu không thấy, thì không tin. Nhưng thực ra, niềm tin phải hoàn toàn dựa vào uy tín của Thiên Chúa. Vì thế, đức tin là nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa ban. Tuy nhiên, chúng ta có trách nhiệm phải nuôi dưỡng đức tin của chúng ta mỗi ngày thêm lớn mạnh, bằng đời sống siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể.

Với Mẹ: Lạy Chúa! con tin, nhưng xin Chúa tăng thêm đức tin cho con. Xin cho niềm tin của con không chỉ dừng lại trên giáo điều, nhưng bằng kinh nghiệm sống động trong cuộc sống. Nếu niềm tin của con vững mạnh thể hiện trong cuộc sống, thế gian sẽ nhận ra Chúa Phục Sinh đang hoạt động trong thế giới hôm nay.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, Mẹ đã có kinh nghiệm về Đấng Phục Sinh vững mạnh hơn bất cứ ai. Xin Mẹ đưa con vào sâu trong kinh nghiệm này hơn nữa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).