Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Tư, ngày 04/07/2012


Họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ(Mt 8,33).

Như Mẹ: Khi dân miền Gađara chứng kiến quyền năng của Chúa qua việc trừ quỉ, họ ngưỡng mộ nhưng cũng thấy sợ hãi, phiền hà. Vì thế họ mời Ngài đi nơi khác. Còn chúng ta, chúng ta có ước ao và quảng đại đón nhận Ngài vào cuộc đời, vào tâm hồn của chúng ta không? Chúng ta có định mời Ngài đi nơi khác để ta cứ sống trong tình trạng quen thuộc của mình: tình trạng mập mờ lẫn lộn giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự sống và sự chết không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, để đẩy lui được bóng tối ra khỏi tâm hồn con, con cần ơn trợ giúp của Chúa. Con quyết tâm siêng năng tham dự Thánh lễ. Con cần dành thời giờ để cầu nguyện với Chúa, để tâm sự, kết hợp với Chúa luôn ngự trong tâm hồn con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là nhà Tạm đầu tiên và sống động. Xin Mẹ cũng dạy chúng con biết làm cho tâm hồn con trở thành một nhà Tạm, đón rước Chúa vào mỗi ngày và siêng năng lần hạt Mân Côi.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).