Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Ba, ngày 10/07/2012.

 

“Khi quỉ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được” (Mt 9,33).


Như Mẹ: Chúng ta thán phục quyền năng của Chúa khi Chúa chữa lành bệnh phần xác. Nhưng Chúa muốn chúng ta nhận ra một ân huệ khi ta được chữa lành về phần thiêng liêng. Có những lúc chúng ta câm không biết dùng miệng lưỡi để ca tụng Chúa, câm không biết nói lời yêu thương, tha thứ. Chúa muốn chữa lành chúng ta và Chúa cũng muốn chúng ta trở nên những chứng nhân bày tỏ tình yêu của lòng thương xót của Chúa cho anh chị em đồng loại.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa ban cho con miệng lưỡi để con ngợi khen, chúc tụng, tạ ơn và biết tạ tội. Con sẽ cố gắng tập luyện mỗi ngày để nói những lời yêu thương có tính cách xây dựng trong gia đình, nơi làm việc và với mọi người mà con có dịp tiếp xúc.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết năng suy gẫm Lời Chúa, để Lời Chúa biến đổi con và làm cho con biết sống theo tinh thần Tin Mừng của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).