Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Năm, ngày 12.07.2012.

 

 

Anh em hãy chữa lành người đau yếu….” (Mt 10,8).

 

Như Mẹ: Các Tông đồ xưa được Chúa ban ơn làm phép lạ chữa lành bệnh tật. Ngày nay những ơn đó Chúa cũng vẫn ban cho chúng ta mỗi người một khác. Tuy nhiên, dù ta không được ơn chữa lành bệnh tật phần xác cách hiển nhiên, chúng ta vẫn có thể chữa lành dưới những hình thức khác. Với ơn của Chúa, chúng ta cũng có thể chữa lành nhau bằng tình yêu: những lời an ủi, khích lệ… để đem niềm hy vọng cho tha nhân.

Với Mẹ: Hằng ngày Chúa cho con được chia sẻ quyền năng chữa lành của Chúa. Xin cho con đừng bỏ qua cơ hội không giúp đỡ anh chị em con khi có thể. Điều quan trọng là cùng với ơn Chúa, con cần luyện tập để có một trái tim yêu thương của Chúa. Với tình yêu, mọi sự đều có thể.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ có một trái tim rất nhạy bén trước những nhu cầu của tha nhân. Xin Mẹ dạy con cũng được nên giống như Mẹ để con có thể chữa lành đau thương của con người, của cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).