Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Chúa Nhật, ngày 15/07/2012.

 

 

“Đức Giêsu gọi nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một” (Mc 6,7).


Như Mẹ: Không chỉ có mười hai Tông đồ mới được Chúa ‘sai đi’, nhưng truyền giáo là sứ vụ của mỗi người chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm nuôi dưỡng đức tin và lòng mến để chu toàn sứ vụ cao cả này. Vì vậy trước hết, Chúa mời gọi chúng ta ở lại với Ngài bằng đời sống cầu nguyện, siêng năng tham dự thánh lễ, học hỏi và đào sâu giáo lý để có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa. Nhờ vậy lời nói và đời sống của chúng ta mới thực sự có sức thuyết phục.

Với Mẹ: Con được chia sẻ sứ vụ của Chúa như các Tông đồ, đó là niềm hạnh phúc của con. Con cố gắng mỗi ngày hoàn thành tốt những công việc nhỏ bé của con để làm vinh danh Chúa và đem lại ơn cứu độ cho thế giới.

Nhờ Mẹ: Xưa kia Mẹ đã đem Chúa đến cho gia đình bà Elizabeth, cho Gioan Tẩy Giả. Xin Mẹ dạy con cũng biết đem Chúa đến cho anh chị em con như Mẹ, bằng đời sống chứng tá cho tình yêu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).