Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Hai, ngày 16.07.2012.

 

“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy” (Mt 10,38).

Như Mẹ: Thập giá của ta là tất cả những gì xảy đến làm ta không vui thích. Chúa muốn chúng ta biết thánh hoá và thăng hoa chúng. Chúng ta đừng để chúng đè bẹp và dẫn chúng ta vào ngõ cụt, thất vọng. Chúa Giêsu đã trải qua những đau khổ để chia sẻ thân phận con người của chúng ta. Ngài hiểu, cảm thông và sẽ nâng đỡ chúng ta trong những cơn ngặt nghèo. Hãy tin tưởng và đến với Ngài.

Với Mẹ: Chúa luôn hiện diện và đồng hành với con trên cuộc đời nhiều khổ đau này. Xin cho con luôn tin tưởng và mau mắn chạy đến với Chúa để được Chúa ủi an, nâng đỡ để có thể sống bình an giữa khổ đau của cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết vác thập giá đời con như Mẹ, bằng việc kết hiệp với Chúa Giêsu, con Mẹ. Với ơn Chúa và có Mẹ ở bên, con được thêm sức mạnh và niềm vui để biến thánh giá đời con nở bông hoa cứu độ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).