Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Ba, ngày 17/07/2012.

 

“Ngươi sẽ nhào xuống tận âm phủ” (Mt 11,23).

Như Mẹ: Chúng ta không được chứng kiến tận mắt các phép lạ Chúa làm như dân thành Khoradin hay Bếtsaiđa. Nhưng ân huệ sự sống mỗi ngày và đặc biệt bí tích Thánh Thể là phép lạ thật lớn lao mà chúng ta được chứng kiến nhờ niềm tin. Nếu chúng ta không sống xứng đáng với danh hiệu là một Kitô hữu, và trở nên gương sáng cho anh chị em, thì coi chừng chúng ta cũng bị Chúa khiển trách như những dân thành kia.

Với Mẹ: Xin Chúa nhắc nhở cho con luôn biết đề cao cảnh giác về lối sống ‘hâm hâm’ của con. Xin giúp con biết siêng năng học hỏi và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày, để con biết sống đẹp lòng Chúa và được Chúa chúc lành cho con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dẫn dắt con trên đường đời đầy gian nan thử thách, để con trở nên người con như lòng Chúa mong muốn. Và đến ngày được trở về với Chúa, con được Chúa đón nhận trong yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).