Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Tư, ngày 18/07/2012

 

Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).

Như Mẹ: Chúng ta cũng là những con người bé mọn. Nhưng chúng ta hạnh phúc vì được Chúa chọn gọi vào trong gia đình Hội Thánh, được trở thành con Chúa, được Chúa chăm sóc, dạy dỗ cho biết: chúng ta được là con, được gọi Thiên Chúa là Cha. Chúa muốn chúng ta đến với Ngài với tâm tình con thảo, đơn sơ và khiêm hạ.

Với Mẹ: Con thực hạnh phúc vì biết mình là người bé mọn trước mặt Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần tình yêu để Ngài dạy con biết sống tương quan thân tình với Chúa, kết hiệp với Chúa mỗi ngày sâu sắc hơn. Con hạnh phúc khi dám nói như thánh Phaolô: không có gì tách con ra khỏi tình yêu của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là người hiểu và yêu mến Chúa Giêsu hơn ai hết. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con cũng có một tâm tình khao khát hiểu biết về Chúa như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).