Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Sáu, ngày 20/07/2012

 

Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm trong ngày sabat” (Mt 12,2).

Như Mẹ: Luật là để phục vụ cho sự sống, nhưng đôi khi chúng ta lại dùng luật như phương tiện để xét đoán, lên án nhau. Chúa mời gọi chúng ta đi vào tinh thần của luật, đó là giữ luật khởi đi từ con tim và cõi lòng yêu mến của chúng ta. Đồng thời để cho Thần Khí hướng dẫn, nhờ vậy mà chúng ta mới có được hoa trái là sự bình an và hoan lạc.

Với Mẹ: Chúa muốn con dành ngày Chúa Nhật để sống cho Chúa và cho tha nhân. Con cố gắng dành thời giờ để đi dâng lễ, thăm hỏi bệnh nhân hay làm việc bác ái cho người nào đó cần con giúp đỡ, thay vì phí phạm một ngày nghỉ để sống điều làm mất lòng Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết giữ luật dâng lễ ngày Chúa Nhật trong niềm hạnh phúc. Vì hội họp nhau trong Thánh đường là để được gặp gỡ Thiên Chúa và Hội Thánh. Xin cho con đi dâng lễ với tất cả tâm tình yêu mến, chứ không phải bất đắc dĩ.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).