Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Bảy, ngày 21/07/2012

 

“Nhóm Pharisêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu” (Mt 12,14).

Như Mẹ: Trước khi giết Chúa thực sự, nhóm Pharisêu đã nuôi ý định giết Chúa trong tâm hồn. Chính vì vậy Chúa dạy chúng ta để ngăn chặn sự dữ, không chỉ dừng lại ở hành vi mà còn phải điều chỉnh nó ngay trong tư tưởng, trong tâm hồn. Vì thế chúng ta phải luôn sống theo sự thúc đẩy của Thánh Thần. Thánh Thần tình yêu sẽ dạy ta biết sống thế nào đẹp lòng Chúa và bác ái đối với tha nhân.

Với Mẹ: Xin Thiên Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần cho con để Ngài đốt lửa tình yêu nồng nàn trong trái tim con. Xin Chúa Thánh Thần dẫn con bước đi trong chân lý và tình yêu của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ rất có kinh nghiệm sống theo Chúa Thánh Thần. Xin Mẹ dạy con luôn biết đặt cuộc sống và mọi việc làm của con theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó con biết sống trong tình yêu và lòng biết ơn.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).