Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Chúa Nhật, ngày 29/07/2012.

 

Thưa có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút” (Ga 6,7).

Như Mẹ: Trước một nhu cầu lớn như thế, các môn đệ nghĩ ngay đến tiền. “Tiền” ở đây được hiểu là các phương tiện tự nhiên để giải quyết vấn đề cách nhanh chóng và có hiệu quả. Nhưng dù bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống: tự nhiên cũng như siêu nhiên, chúng ta đều cần đến với Chúa trước tiên, đến thưa như người bạn thân tâm sự với nhau về mọi vấn đề. Đồng thời, xin sự hướng dẫn của Chúa để biết làm điều tốt đẹp nhất.

Với Mẹ: Xin cho con biết tin tưởng và cậy dựa vào Chúa như thánh Phaolô đã có kinh nghiệm: “ơn của Thầy đã đủ cho anh” (2 Cr 12,9), để tất cả mọi việc con biết ứng xử khôn ngoan, nhất là khi thi hành công việc của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã để Chúa thực hiện chương trình cứu độ của Chúa một cách vĩ đại trong tâm hồn khiêm tốn và phó thác của Mẹ. Xin Mẹ dạy con biết noi gương Mẹ, luôn luôn cậy dựa vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).