Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Tư, ngày 08/08/2012

 

 

Thánh Đa Minh, linh mục

Mt 15,21-28

“Lạy Ngài xin dủ lòng thương tôi” (Mt 15,22b).

Như Mẹ: Người đàn bà trong bài Tin Mừng hôm nay là một mẫu gương cho đời sống kiên trì cầu nguyện của chúng ta. Bà kêu xin Chúa nhưng bà chỉ nhận được sự thinh lặng của Chúa và lời đuổi khéo của các môn đệ. Dẫu thế bà vẫn kiên trì, bởi vì bà tin vào tình yêu của Chúa. Bà tin Chúa sẽ giải quyết vấn đề bà xin, không chóng thì chầy. Quả thực Chúa đã thực hiện như lòng tin tưởng của bà: “bà muốn thế nào sẽ được như vậy”.

Với Mẹ: Trong cầu nguyện, Chúa mời gọi con hãy kiên trì trong lời cầu nguyện, vì Ngài đã hứa: “cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở ra cho”.

Nhờ Mẹ: Trong cuộc đời của Mẹ, Mẹ luôn sống đẹp lòng Chúa, Mẹ luôn biết lắng nghe và thực hiện Lời Chúa. Cũng như Mẹ, con khao khát thuộc về Chúa để con được Chúa thương xót. Ngày xưa thánh Đa Minh dẹp bè rối nhờ chuỗi Kinh Mân Côi. Xin cho con biết siêng năng lần chuỗi, để đánh tan bè rối trong tâm hồn con.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

NỮ ĐAN VIỆN ĐA MINH