Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Năm, ngày09/08/2012

 

 

Thánh Têresa Benedict, tử đạo

Mt 16,13-23

Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai” ? (Mt 16,15).

Như Mẹ: Có bao giờ chúng ta nghe Chúa hỏi: ‘Còn con, con bảo Thầy là ai?’ Với cảm nghiệm rất riêng tư, ta hãy thưa lên với Chúa, thí dụ như: Chúa là người Mục Tử nhân lành, con là chiên của Chúa. Vì Ngài đến để chiên được sống và sống dồi dào. Ngài sẽ dẫn đưa chiên tới nguồn mạch sự sống. Chúng ta cũng có thể cảm nghiệm: Chúa là người ‘bạn đời’ rất trung thành, rất dễ cảm thông và sẵn sàng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với ta...

Với Mẹ: Con biết Chúa mong con ở lại trong tình yêu của Chúa, nếu con tín thác vào Chúa, con sẽ tìm được niềm vui. Vì Ngài lấy tình yêu bao phủ cuộc đời yếu đuối của con. Lạy Chúa, Chúa là đá tảng, là thành luỹ chở che con, con sẽ được luôn an bình.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con luôn xác tín rằng: Chúa là Cha con. Mỗi khi con gặp thất bại, con không được nao núng nhưng hãy vững tin và can đảm nhìn lên Chúa, Chúa và Mẹ đang ở bên con và luôn giang tay bao bọc chở che con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

NỮ ĐAN VIỆN ĐA MINH