Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Chương trình MUÔN ĐÓA HỒNG DÂNG MẸ: ngày thứ tám, Chủ nhật, 28.4.2012

 

Chúa Nhật, ngày 29/04/2012

Ngày Thứ Tám

Ðức Maria, Mẫu Gương Cầu Nguyện

Ôi Nhiệm Tích Cực Thánh! Ôi Nhiệm Tích Thần Linh, Chúa đáng được mọi lời cảm tạ và tán dương muôn đời!

Phúc thay sự Hoài Thai Vô Nhiễm và thánh thiện của Ðức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Trời!

Lạy Ðức Thánh Trinh Nữ Vô Nhiễm, trong khi các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng, thì Mẹ vẫn ở lại sát bên nhà tạm, van xin lòng nhân lành của Ðấng Cứu Thế cho họ, và lời cầu nguyện của Mẹ đã cho họ được ơn hoán cải thế giới! Xin dạy chúng con cầu nguyện, nhất là cầu nguyện gần bên nhà tạm, nơi Chúa Giêsu không ngừng lưu ngụ để lắng nghe những lời van xin của chúng con. Xin dạy chúng con cầu nguyện cho vương quốc Thánh Thể được mở rộng, cho toàn thế giới được ơn cứu độ, cho Giáo Hội được vinh quang, và nhất là cho hàng giáo sĩ được nên Thánh và cho các kẻ có tội được ăn năn trở lại.

X. Ôi Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con.

Ð. Ðể vương quốc Thánh Thể của Chúa Giêsu đến giữa chúng con!

 

Cầu nguyện cùng Chúa Giêsu

(đọc mỗi ngày sau bài suy niệm)

Lạy Chúa Giêsu Kitô, là vua, là Chúa chúng con, Chúa đã trở nên con người để làm cho chúng con được tham phần vào Thiên tính của Chúa, Chúa thật là Bánh của chúng con trong phép Thánh Thể đáng tôn thờ, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con, khi tôn kính mầu nhiệm rất cao trọng này, cũng biết hướng lòng về Ðức Trinh Nữ Maria rất dịu hiền, trong người Chúa đã muốn được dựng thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần! Cũng xin Chúa ban cho chúng con biết noi gương sự tôn thờ nhiệm tích rất uy nghi mà Mẹ đã thực hiện khi còn trên dương thế, để chúng con được nhìn thấy vương quốc Thánh Thể của Chúa lan rộng và phát triển trên toàn thế giới! Chúa là Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời! Amen.

 

Kinh Ðức Mẹ Thánh Thể

(đọc mỗi ngày sau bài suy niệm)

Lạy Ðức Trinh Nữ Maria Mẹ Thánh Thể, là vinh quang của các Kitô hữu, là niềm vui của toàn thể Giáo Hội, và là hy vọng của thế giới, xin cầu cho chúng con. Xin Mẹ khơi dậy trong hết mọi tín hữu lòng sùng kính mãnh liệt đối với Thánh Thể, để họ hết thảy được trở nên xứng đáng tiếp rước Chúa mỗi ngày.

Lạy Ðức Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con.

Chúng ta hãy cùng Mẹ Vô Nhiễm tôn thờ, cảm tạ, van xin và an ủi Trái Tim cực thánh dấu yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể!

 

KINHMANCOI.NET

KINH MÂN CÔI – DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM