Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Chương trình MUÔN ĐÓA HỒNG DÂNG MẸ: ngày thứ chín, thứ 2, 30.4.2012

Thứ Hai, ngày 30/04/2012

Ngày Thứ Chín

Ðức Maria, Người Phân Phát Các Ân Sủng Thánh Thể

Ôi Nhiệm Tích Cực Thánh! Ôi Nhiệm Tích Thần Linh, Chúa đáng được mọi lời cảm tạ và tán dương muôn đời!

Phúc thay sự hoài thai Vô Nhiễm và thánh thiện của Ðức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Trời.

Lạy Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, là Mẹ rất đáng yêu, và là mẫu gương lạ lùng của những người tôn thờ Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể, Mẹ cũng là Người phân phát những ân sủng cần thiết để chu toàn bổn phận trọng đại đó! Vì thế chúng con nài xin Mẹ ban cho chúng con, như hoa trái của tuần chín ngày này, những nhân đức giúp chúng con đỡ bất xứng với Người Con Thần Linh của Mẹ. Xin dạy chúng con hết lòng tôn kính Mầu Nhiệm của mọi mầu nhiệm này, để chúng con ngay ở dưới thế này lãnh nhận được những ân sủng chứa đựng trong Mầu Nhiệm đó, và mai sau trên Thiên đàng được vui hưởng sự sống đời đời mà Mầu Nhiệm đó hứa ban!

X. Ôi Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con.

Ð. Ðể Vương Quốc Thánh Thể của Chúa Giêsu đến giữa chúng con!

 

Cầu nguyện cùng Chúa Giêsu

(đọc mỗi ngày sau bài suy niệm)

Lạy Chúa Giêsu Kitô, là vua, là Chúa chúng con, Chúa đã trở nên con người để làm cho chúng con được tham phần vào Thiên tính của Chúa, Chúa thật là Bánh của chúng con trong phép Thánh Thể đáng tôn thờ, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con, khi tôn kính mầu nhiệm rất cao trọng này, cũng biết hướng lòng về Ðức Trinh Nữ Maria rất dịu hiền, trong người Chúa đã muốn được dựng thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần! Cũng xin Chúa ban cho chúng con biết noi gương sự tôn thờ nhiệm tích rất uy nghi mà Mẹ đã thực hiện khi còn trên dương thế, để chúng con được nhìn thấy vương quốc Thánh Thể của Chúa lan rộng và phát triển trên toàn thế giới! Chúa là Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời! Amen.

Kinh Ðức Mẹ Thánh Thể

(đọc mỗi ngày sau bài suy niệm)

Lạy Ðức Trinh Nữ Maria Mẹ Thánh Thể, là vinh quang của các Kitô hữu, là niềm vui của toàn thể Giáo Hội, và là hy vọng của thế giới, xin cầu cho chúng con. Xin Mẹ khơi dậy trong hết mọi tín hữu lòng sùng kính mãnh liệt đối với Thánh Thể, để họ hết thảy được trở nên xứng đáng tiếp rước Chúa mỗi ngày.

Lạy Ðức Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con.

Chúng ta hãy cùng Mẹ Vô Nhiễm tôn thờ, cảm tạ, van xin và an ủi Trái Tim cực thánh dấu yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể!

 

KINHMANCOI.NET

KINH MÂN CÔI – DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM