Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Hãy Ký Thác Đường Đời Cho Chúa

 

SỐNG PHÓ THÁC

(Chuyện đầu năm dương lịch)

 

Chuyện : Ngày kia, có một vị  Giám Mục đến gặp Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và nói lên tất cả những lo âu, nhọc nhằn, mất ngủ…vì trách nhiệm chủ chăn cuả mình, rồi xin ngài một lời khuyên.

Sau khi nghe tâm sự của vị Giám Mục, Đức Giáo Hoàng mỉm cười và nói : “Khi mới được bầu làm Giáo Hoàng, tôi cũng lo âu và mất ngủ như Đức Cha vậy. Thế rồi một hôm trong giấc ngủ, có một thiên thần hiện đến vỗ vào cái bụng to của tôi và nói : “Gioan ơi, ngươi chớ lo lắng thái quá, hãy phó thác trong tay Chúa và nghỉ ngơi cho khoẻ”. Kể từ hôm đó, tôi không bị mất ngủ nữa.

Suy nghĩ : Ở đời, ai cũng phải đối diện với những lo âu, hôm nay rồi ngày mai. Nhất là những người giữ một trọng trách nào đó. Nhiều khi mất ăn mất ngủ như Đức Giáo Hoàng hay như vị Giám Mục kia. Đầu năm dương lịch, chúng ta ghi khắc một lời của Chúa : “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những sự khác, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6, 33-34). Hãy phó thác mọi sự cho Chúa.