Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Học thuyết Thánh Thomas

07 Tháng ba 2014

Tình Thầy Trò Theo Thánh Tôma (Nhân Kỷ Niệm 740 Năm Thánh Tôma Aquinô Tạ Thế (7/3/1274))

Nhân dịp mừng vị thánh bổn mạng các học đường công giáo (do đức thánh cha Lêô XIII trao tặng năm 1879), chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về tình thầy trò theo thánh Tôma, (hoặc: quan niệm của thánh Tôma về giáo dục).

04 Tháng Hai 2014

Luân Lý Theo Tinh Thần Thánh Tôma Và Linh Đạo Về Việc Học Hành

Vacans studio, intendebat Deo : “Khi miệt mài với việc học hành nghiên cứu, chính Thiên Chuá là Đấng mà thánh nhân hướng tới”. Chính công thức La-tinh rất hùng tráng này mà sắc phong thánh cho thánh Tôma Aquinô (18.7.1323) đã tặng cho một con người mà người ta đã từng gọi là “Tiến sĩ chung”, như khuôn mẫu của sự thánh thiện cho toàn thể Kitô giáo.
alt

16 Tháng năm 2013

Những Nguyên Tắc Nền Tảng Của một Nền Nhân Học Chính Trị Trong Tư Tưởng Thánh Tôma

Dù Tôn sư không bàn về chính trị cách hệ thống trong một khảo luận chuyên biệt, nhưng tư tưởng chính trị của Ngài rất mạch lạc và gắn kết. Tư tưởng ấy đã hình thành được một quan niệm thống nhất và toàn diện về mối tương quan giữa con người với cộng đồng, giữa cộng đồng với các thành viên cấu thành cộng đồng đó.    

07 Tháng năm 2011

Công Bình Theo Giải Thích Của Thánh Tôma Aquinô

Thánh Tôma đặt cốt yếu của công bình hệ tại ở ý chí, chứ không phải ở lý trí, tức là sự quyết tâm thi hành bổn phận với tha nhân. Theo đó, người được coi là ngay chính khi người đó làm điều ngay chính chứ không chỉ dừng lại ở việc biết điều ngay chính.

10 Tháng một 2011

Thánh Tô-ma A-qui-nô, Con Người và Tác Phẩm

Quyết định của Tô-ma làm cho cả gia đình sửng sốt, vì lúc bấy giờ Dòng Anh Em Thuyết Giáo và Dòng Anh Em Hèn Mọn là hai Dòng vừa mới thành lập, và lại là Dòng Hành Khất, trong khi gia đình của Tô-ma lại là gia thế vọng tộc !... Mẹ Anh  và các anh em của Anh tìm mọi cách cản trở ý định đó, mà họ cho là điên rồ, kể cả dùng "kế mỹ nhân". Nhưng mưu toan thất bại !

24 Tháng sáu 2010

Thần Học Về Con Người Theo Các Giáo Phụ Và Thánh Tôma

Khi nghiên cứu tư tưởng của Kinh thánh về con người, chúng ta có dịp nhận xét rằng Kinh thánh không có chủ ý cống hiến cho ta một thiên tâm lý học hay siêu hình học về con người; nhãn giới riêng biệt của Kinh thánh là con người nhìn trong tương quan với Thiên Chúa. Trong bài này, chúng ta nghiên cứu lịch sử của tư tưởng Ki-tô giáo về con người, đặc biệt là thời các giáo phụ và thời Kinh viện.

23 Tháng sáu 2010

Quan Niệm Về Thần Học Luân Lý Theo Thánh Tôma

Chúng tôi đã trình bày một vấn đề nóng bỏng của thần học luân lý sau Công Đồng Va-ti-ca-nô II: Ki-tô giáo có một nền luân lý riêng hay không? Chúng tôi đã nói qua rằng một trong những lý do đã gợi lên vấn đề là sự canh tân thần học luân lý mà Công Đồng đòi hỏi. Thần học luân lý không những phải tìm cách trình bày các vấn đề một cách có thứ tự mạch lạc, nhưng cần phải dựa vào Mạc Khải nhiều hơn.