Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Thần Học

29 Tháng ba 2010

Thập Giá Trong Thần Học Cổ Điển

Kinh thánh gắn liền Thập giá với ơn cứu rỗi của nhân loại. Chúng ta đọc thấy những lời tuyên xưng đức tin về ý nghĩa của cái chết của đức Kitô: tuy không mắc tội tình gì nhưng Ngài đã phải chết trên Thập giá; thế nhưng, đó không phải là cái chết oan uổng, bởi vì theo 1 Cor 15,3: Đức Kitô đã chết vì tội chúng ta, theo như lời Sách thánh.  

29 Tháng ba 2010

Thần Học Của Thánh Phaolô Về Thập Giá

Tiếp tục đào sâu ý nghĩa cứu độ từ Thập giá, thánh Phaolô kể ra những hồng ân trọng đại mà Thiên Chúa ban cho nhân loại từ cái hình khổ của đức Kitô, đó là: sự toàn thắng trên các lực lượng của sự dữ và ơn tha thứ tội lỗi.

28 Tháng ba 2010

Thần Học Về Thập Giá

Vào thời của đức Giêsu, Thập giá tiên vàn là một nhục hình. Trong đế quốc Rôma, Thập giá là một hình phạt dành cho các trọng tội. Tội nhân thường bị đánh đòn, và sau đó phải vác thanh ngang tới pháp trường. Có hai hình thức Thập giá. Một thứ giống như chữ T (thanh ngang được chồng lên chóp của cây gỗ đứng); một thứ giống hình chữ thập, với bản án ghi vào ở trên thanh ngang.

27 Tháng ba 2010

Thần Học Sinh Thái

Có một mối liên tương quan, liên nối tiếp, liên lệ thuộc giữa các vật  thể với nhau trong môi trường của chúng. Có một hệ thống tự cân bằng, tự điều hóa, tự duy trì của mọi vật thể trong môi trường sống của chúng. Thế giới chúng ta đang sống là một cộng đồng sự sống, cộng đồng hiệp thông. Làm thế nào cho cộng đồng này luôn tốt đẹp, phát triển là một vấn đề lớn. 

25 Tháng ba 2010

Thần Học Về Mặc Khải

Khi đọc Tông đồ công vụ và các thư của thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy rằng trọng tâm của bài giảng của các thánh tông đồ dựa trên chính biến cố Phục sinh của đức Ki-tô: giả như đức Ki-tô không sống lại thì lời giảng của các ngài cũng như đức tin của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa.  

24 Tháng ba 2010

Thần Học Là Gì ?

Trình tự hợp lý đòi hỏi chúng ta trước hết tin vào các mầu nhiệm đức tin Ki-tô giáo trước khi dám khảo sát các mầu nhiệm ấy theo lý trí, đối với tôi có lẽ cũng vậy, một khi đã vững chắc trong đức tin, chúng ta sẽ bị coi là khinh suất nếu không cố gắng tìm hiểu điều chúng ta tin (Cur Deus Homo).  

23 Tháng ba 2010

Người Do Thái Với Đức Giêsu

Cái chết của đức Giêsu đã từng làm cho họ xa nhau từ nhiều thế kỷ nay. Chỉ có hai nhóm này, người Biệt phái và người Kitô hữu, thoát nạn sau biến cố triệt phá dền thờ Giêrusalem năm 70, thế mà họ đã xung khắc nhau kịch liệt.