Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Thần Học

30 Tháng ba 2010

Thần Học Cận Đại Về Thập Giá

Trong khi mà thần học công giáo cổ điển bàn tới Thập giá trong nhãn giới của ơn cứu chuộc, thì Lutêrô nói tới Thập giá dưới khía cạnh mặc khải: làm sao con người có thể biết được Thiên Chúa ? Lutêrô phân biệt giữa hai cách biết Thiên Chúa: một đàng là biết nhờ dùng suy luận từ các hữu thể thụ tạo, được mệnh danh là theologia gloriae

29 Tháng ba 2010

Thập Giá Trong Thần Học Cổ Điển

Kinh thánh gắn liền Thập giá với ơn cứu rỗi của nhân loại. Chúng ta đọc thấy những lời tuyên xưng đức tin về ý nghĩa của cái chết của đức Kitô: tuy không mắc tội tình gì nhưng Ngài đã phải chết trên Thập giá; thế nhưng, đó không phải là cái chết oan uổng, bởi vì theo 1 Cor 15,3: Đức Kitô đã chết vì tội chúng ta, theo như lời Sách thánh.  

29 Tháng ba 2010

Thần Học Của Thánh Phaolô Về Thập Giá

Tiếp tục đào sâu ý nghĩa cứu độ từ Thập giá, thánh Phaolô kể ra những hồng ân trọng đại mà Thiên Chúa ban cho nhân loại từ cái hình khổ của đức Kitô, đó là: sự toàn thắng trên các lực lượng của sự dữ và ơn tha thứ tội lỗi.

28 Tháng ba 2010

Thần Học Về Thập Giá

Vào thời của đức Giêsu, Thập giá tiên vàn là một nhục hình. Trong đế quốc Rôma, Thập giá là một hình phạt dành cho các trọng tội. Tội nhân thường bị đánh đòn, và sau đó phải vác thanh ngang tới pháp trường. Có hai hình thức Thập giá. Một thứ giống như chữ T (thanh ngang được chồng lên chóp của cây gỗ đứng); một thứ giống hình chữ thập, với bản án ghi vào ở trên thanh ngang.

27 Tháng ba 2010

Thần Học Sinh Thái

Có một mối liên tương quan, liên nối tiếp, liên lệ thuộc giữa các vật  thể với nhau trong môi trường của chúng. Có một hệ thống tự cân bằng, tự điều hóa, tự duy trì của mọi vật thể trong môi trường sống của chúng. Thế giới chúng ta đang sống là một cộng đồng sự sống, cộng đồng hiệp thông. Làm thế nào cho cộng đồng này luôn tốt đẹp, phát triển là một vấn đề lớn. 

25 Tháng ba 2010

Thần Học Về Mặc Khải

Khi đọc Tông đồ công vụ và các thư của thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy rằng trọng tâm của bài giảng của các thánh tông đồ dựa trên chính biến cố Phục sinh của đức Ki-tô: giả như đức Ki-tô không sống lại thì lời giảng của các ngài cũng như đức tin của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa.  

24 Tháng ba 2010

Thần Học Là Gì ?

Trình tự hợp lý đòi hỏi chúng ta trước hết tin vào các mầu nhiệm đức tin Ki-tô giáo trước khi dám khảo sát các mầu nhiệm ấy theo lý trí, đối với tôi có lẽ cũng vậy, một khi đã vững chắc trong đức tin, chúng ta sẽ bị coi là khinh suất nếu không cố gắng tìm hiểu điều chúng ta tin (Cur Deus Homo).