Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Thượng viện Hoa Kỳ nỗ lực ngăn chặn "Đạo luật Tôn Trọng Quyền Hạn về Lương Tâm" để bảo vệ tự do tôn giáo

 

Thượng viện Hoa Kỳ nỗ lực ngăn chặn "Đạo luật Tôn Trọng Quyền Hạn về Lương Tâm" để bảo vệ tự do tôn giáo

Bùi Hữu Thư
Washington, ngày 1, tháng 3, 2012 (Zenit.org).- Thượng viên Hoa Kỳ bỏ phiếu với mức chênh lệch rất nhỏ 51-48 để ngăn chặn Đạo luật Tôn Trọng Quyền Hạn về Lương Tâm (the Respect for Rights of Conscience Act. S. 1467), do thượng nghi sĩ Roy Blunt (R-MO) và 37 thượng nghhị sĩ khác bảo trợ.

Biện pháp được đề nghị cho phép các chủ nhân và hãng bảo hiểm không phải trả tiền cho nhân công để đài thọ cho các dịch vụ ngừa thai và tuyệt tự.
Đức Giám Mục William E. Lori ở Bridgeport, Connecticut, chủ tịch Uỷ Ban Lâm Thời về Tự Do Tôn Giáo của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nói: "Nhu cầu bảo vệ quyền lương tâm của người công dân là vấn đề hết sức quan trọng tại quốc gia chúng ta ngay bây giờ."

Ngài viết trong một bản tin do Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ phổ biến sau khi thượng viên bỏ phiếu: “Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ mạnh mẽ quyền lương tâm qua mọi phương tiện luật pháp hiện có. Tự do tôn giáo nằm ngay tại trọng tâm của nền dân chủ và bắt rễ tại phẩm giá của tất cả mọi con người."
Ngài tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không ngưng nghỉ cho đến khi việc bảo vệ quyền lương tâm được phục hồi và tu chính thứ nhất của Hiến Pháp được trả về nơi chốn được tôn trọng trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền."
Cuộc bỏ phiếu 51 trên 48 để bải bỏ tu chính được thực hiện hầu như là ngang ranh giới của lưỡng đảng: có ba nghị sĩ Dân Chủ: Robert P. Casey Jr. (Pa.), Joe Manchin (W.Va.) và Ben Nelson (Neb.) — đã ủng hộ điều này, và một nghị sĩ Cộng Hòa, Olympia Snowe (Maine) đã chống lại.
Một số nghị sĩ đã tuyên bố mình là người Công Giáo cũng bỏ phiếu chống. Matt Smith, Chủ Tịch Hội Bênh Vực Công Giáo (president of Catholic Advocate), cho biết có mười ba người.
Ông tuyên bố: “Bổn phận của chúng tôi là giáo dân phải ghi nhận những người không ủng hộ các giá trị của chúng tôi phải chịu trách nhiệm, và bỏ phiếu cho họ theo lương tâm chúng tôi khi có dịp."
Đức Hồng Y Timothy Dolan ở New York đề cập đến sự chia rẽ giữa người Công Giáo là một vấn đề ngài đã đưa lên mạng blog của ngài cùng ngày Thượng Viện bỏ phiếu.
Ngài  viết những thay đổi được Thổng Thống Obama tuyến bố ngày 10 tháng 2 là: "không hẳn được coi như một cái gật đầu nho nhỏ đối với những ưu tư sâu xa của chúng ta về việc quyền tự do tôn giáo bị chà đạp, hay là cải tổ cố gắng của Bộ Y Tế để tái định nghĩa sứ mệnh của chúng ta là làm sao và cho ai qua những luật lệ làm cho ngạt thở."
Tuy nhiên, Đức Hồng Y Dolan giải thích: "Rất tiếc, sự hiệp nhất của cộng đồng Công Giáo đã bị lung lạc một chút bởi những người nghĩ rằng tổng thống Obama đã lắng nghe chúng ta và bây giờ chúng ta không cần phải lo lắng nữa."
Ngài nói: Các giám mục Công Giáo sẽ tiếp tục trong các nỗ lực để ngăn chặn hay cải tổ quy luật mới. Chúng ta phải thực tế và chuẩn bị cho những ngày tháng khó khăn."