Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Một số bố nhiệm tại Tòa Thánh

G. Trần Đức Anh OPVATICAN. Hôm 26-6-2012, ĐTC đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của ĐHY Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, và bổ nhiệm người kế nhiệm là Đức Cha Vincenzo Paglia.

ĐHY Antonelli người Italia, năm nay 76 tuổi (1936) nguyên là TGM giáo phận Firenze, trước khi được ĐTC bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình cách đây 4 năm. ĐHY đã điều động tốt đẹp việc tổ chức Đại hội kỳ 7 các gia đình Công Giáo thế giới ở Milano hồi cuối tháng 5 đầu tháng 6 vừa qua.

Đức Cha Vincenzo Paglia, người Italia, năm nay 67 tuổi (1945) nguyên là đồng sáng lập kiêm tuyên úy cộng đồng thánh Egidio ở Roma, và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm GM giáo phận Terni hồi năm 2000. Giáo phận này có gần 150 ngàn tín hữu và cách Roma lối 100 cây số. Cùng với việc bổ nhiệm trên đây, ĐTC đã thăng Đức Cha Paglia lên hàng TGM.

Cũng ngày hôm qua, ĐTC đã bổ nhiệm Đức TGM Jean Louis Bruguès O.P, người Pháp, tổng thư ký Bộ giáo dục Công Giáo, làm tân Thư viện trưởng của Tòa Thánh, thay thế ĐHY Raffaele Farina, dòng Don Bosco, về hưu.
Đức TGM Bruguès, 69 tuổi (1943) nguyên làm GM giáo phận Angers bên Pháp trước khi được thăng TGM Tổng thư ký Bộ giáo dục Công Giáo hồi tháng 11-2007.

Đức TGM Joseph Augustine Di Noia, dòng Đa Minh người Mỹ, cho đến nay là Tổng thư ký Bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, được ĐTC bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo Hội của Thiên Chúa, và Đức Cha Arthur Roche, người Anh, GM giáo phận Leeds, được thăng TGM Tổng thư ký Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích.

ĐTC cũng bổ nhiệm Đức Cha Protase Rugambwa, 52 tuổi (1960), GM giáo phận Kogoma bên Tanzania, làm TGM Đồng Tổng thư ký Bộ truyền giáo, thay thế Đức TGM Piergiuseppe Vacchelli, về hưu. Với chức vụ này, Đức TGM Rugambwa là Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng truyền giáo. (SD 26-6-2012)