Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin: Huynh đoàn Thánh Piô X phải chấp nhận giáo huấn của Công đồng Vatican II

 

Minh Đức (RA)

WHĐ (27.07.2012) / CNA – Mặc dù tỏ ra lạc quan về việc hòa giải với Huynh đoàn Thánh Piô X, nhưng vị lãnh đạo mới của Bộ Giáo Lý Đức Tin nói rằng giáo huấn của Giáo Hội – gồm cả nội dung tín lý của Công đồng Vatican II – sẽ không bao giờ được đưa ra đàm phán lại.

Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller nói: “Mục đích của đối thoại là để vượt qua những khó khăn trong việc giải thích Công đồng Vatican II, nhưng chúng ta không thể đàm phán về đức tin đã được mặc khải, chuyện đó không thể được. MộtCông đồng chung, theo đức tin Công giáo, bao giờ cũng là thẩm quyền giáo huấn tối cao của Giáo Hội”.

Là Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, Đức TGM Müller đồng thời cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, cơ quan đảm trách đối thoại với Huynh đoàn Thánh Piô X.

Ecclesia Dei hiện đang chờ đợi câu trả lời chính thức của Huynh đoàn đối với đề nghị hòa giải vốn sẽ trao cho nhóm bảo thủ này quy chế của một Giáo hạt tòng nhân trong Giáo Hội. Đổi lại, Huynh đoàn sẽ phải chấp nhận một “Bản Tiên đề Giáo lý” do Bộ đưa ra, bao gồm việc tuân thủ đầy đủ nội dung giáo lý của Công đồng Vatican II.

Tại Tổng Công hội vừa qua, Huynh đoàn đã đưa ra tuyên bố vào ngày 19 tháng Bảy, “xác định và chấp nhận các điều kiện cần thiết để được bình thường hóa về mặt giáo luật”, nhưng nói thêm rằng Huynh đoàn vẫn bác bỏ “mọi canh tân cũng như nhữngcải cách của Công đồng Vatican II vốn đã nhiễm phải những sai lầm”.

Đức TGM Müller nói: “Sẽ là sai lầm nếu cứ khăng khăng cho rằng giáo huấn đích thực của Vatican II mâu thuẫn với truyền thống của Giáo Hội”.

Ngài nói thêm, tuy nhiên, giữa các văn bản khác nhau của Công đồng có những “thứ bậc” về thẩm quyền giáo huấn. Để thí dụ, Đức TGM đưa ra một so sánh: Sắc lệnh về truyền thông xã hội Inter Mirifica “ít sức nặng hơn” so với các “văn kiện về tín lý” như Hiến chế Tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium.

“Những gì thuộc tín lý thì không bao giờ có thể được đàm phán”, ngài khẳng định điều này, nhưng vẫn hy vọng các thành viên của Huynh đoàn Piô X “có thể vượt qua những khó khăn, những hạn chế về mặt tư tưởng để chúng ta có thể cùng nhau loan báo Chúa Kitô là Ánh Sáng thế gian”.

Dù mới nhận sứ vụ tại Vatican, nhưng trong quá khứ Đức TGM Müller đã từng tiếp xúc nhiều với Huynh đoàn Thánh Piô X.Khi còn làm Tổng giám mục Regensburg thuộc vùng Bavaria của Đức trong thập kỷ qua, trong giáo phận của ngài đã có một chủng viện do nhóm bảo thủ này điều hành.

Trong các cuộc thảo luận gần đây, dường như Tòa Thánh nhận thấy vấn đề chủ yếu là Huynh đoàn Thánh Piô X thường nói vềnhững sai lầm trong các văn bản của Công đồng.

Thay vì làm như vậy, Tòa Thánh cho rằng cần phân biệt giữa những gì Công Đồng Vatican II thực sự đã phát biểu với những giải thích và áp dụng giáo huấn Công đồng vốn đôi khi cũng có vấn đề.

Đức TGM Müller nói: “Tất cả chúng ta đều có thể đến với nhau và bỏ qua những lập trường tư tưởng nếu chúng ta đón nhận Lời Chúa hiện diện trong giáo lý của Giáo Hội Công giáo”.

Ngày 26 tháng Sáu, Đức giáo hoàng Bênêđictô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Augustine Di Noia –nguyên thư ký Bộ Phụng tự– làm Phó chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei. Điều này cho thấy Tòa Thánh vẫn muốn tiếp tục đối thoại.

Đức TGM Müller, người đã bắt đầu sứ vụ mới hồi đầu tháng này, cho biết ngài sẽ làm việc hết mình để hòa giải mọi Kitô hữu ly khai.

“Mục tiêu và nhiệm vụ của chúng ta thật rõ ràng,  đó là thúc đẩy sự hiệp nhất của tất cả các môn đệ của Chúa Kitô trong Giáo Hội duy nhất dưới sự lãnh đạo của Chúa Giêsu Kitô và trong sự hiệp thông với Đấng thay mặt Người là người kế vị Thánh Phêrô”.

(CNA, 24-07-2012)