Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Viết chữ trên cát

 

 

Ve_tren_cat

Ve_tren_cat_2