Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Suy niệm Kinh Mân Côi

24 Tháng ba 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.03.2014

Lạy Chúa, có nhiều lúc chúng con đã bỏ Chúa vì ham mê lạc thú và tiền tài như người con thứ. Nhưng cũng không ít lần chúng con đã tự phụ, ích kỉ, cố chấp và bất khoan dung như như người con cả. Xin mở lòng chúng con ra để chúng con biết tha thứ lỗi lầm của tha nhân.

24 Tháng ba 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 21.03.2014

Lạy Chúa, những tá điền xưa kia vì lòng tham đã giết chết đứa con một của chủ mình. Ngày nay chúng con cũng từ chối Chúa Giêsu bằng lối sống vật chất, hưởng thụ và vô tâm. Chúng con sợ rằng khi sống cho Chúa chúng con sẽ thiệt thòi.

24 Tháng ba 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 20.03.2014

Lạy Chúa, xã hội ngày nay cần lắm những tấm lòng để cảm thông, để chia sẻ; cần lắm tình người để nối lại mối dây nhân ái đã bị cắt đứt bởi lòng ích kỉ; cần lắm những tấm lòng biết rung cảm và sẳn sàng nâng đỡ những người bất hạnh, khốn khổ trong xã hội. Xin cho chúng con biết mở lòng ra với tha nhân.

24 Tháng ba 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 19.03.2014

Lạy Chúa, xưa thánh Giuse đã chu toàn thật tuyệt vời vai trò người cha trong gia đình Nadarét, và ngày nay ngài cũng luôn bênh vực và chở che Giáo Hội cùng mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết noi gương ngài, luôn lắng nghe và để cho Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời mình.  

18 Tháng ba 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 18.03.2014

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết quay về với Lời Chúa, vì chỉ có Lời Chúa mới đem lại cho chúng con sự sống thật.

17 Tháng ba 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 17.03.2014

Vì Chúa đã cho chúng con biết rằng tất cả chúng con là anh em của nhau, có cùng một Cha chung trên trời là Thiên Chúa, nên chúng con phải yêu thương nhau như Cha đã yêu chúng con.

17 Tháng ba 2014

Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật, 16.03.2014

Lạy Chúa, qua việc Chúa biến hình trên núi, Chúa muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ, Chúa cũng mời gọi chúng con phải biết thay đổi con người của mình dưới ánh sáng của Lời Chúa.