Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Bài Ca Sám Hối

 

BÀI CA SÁM HỐI

Trầm Thiên Thu

Nguyện xin Thiên Chúa chí ái
Nghe con than thở đôi câu
Ăn năn vì bao lầm lỗi
Tháng ngày trĩu nặng u sầu

Đôi tay run run khép lại
Con quỳ lặng lẽ gục đầu
Xin Chúa thứ tha tội lỗi
Thành tâm tha thiết nguyện cầu

Hướng lòng ngước nhìn lên Chúa
Con tin Tình Ngài bao la
Như chiên lạc bầy xa Chủ
Hứa nhiều chẳng giữ được gì

Hồn xưa trắng ngần như tuyết
Tin yêu chan chứa cõi lòng
Con quên Tình Ngài chan chứa
Mê đời gian trá diệt vong

Giờ đây tìm về bên Chúa
Khát khao được Chúa thứ tha
Chỉ dám xin làm tôi tớ
Đâu đáng gọi là con Cha

Nhưng lạ thay Tình Phụ tử
Không chấp đứa con hoang đàng
Vẫn dành cho con tất cả
Hưởng phần sản nghiệp cao sang

Cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa
Từ nay con quyết canh tân
Không dưng mắt sa giọt lệ
Mừng mừng, tủi tủi, hân hoan…