Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Hai, ngày 02/07/2012

 

Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ(Mt 8,22).

Như Mẹ: Ở đây Chúa không có ý dạy ta bất hiếu với các bậc sinh thành, nhưng ta phải biết đâu là cùng đích cuộc đời của mình. Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối. Ý của Chúa cho đời ta là làm cho ta hạnh phúc. Muốn trở nên người môn đệ của Chúa, người ta phải dám từ bỏ tất cả để có một tâm hồn tự do, thanh thản dành cho một mình Thiên Chúa mà thôi.

Với Mẹ: Con biết rằng, con vào đời với đôi bàn tay trắng, và con sẽ ra đi cũng chỉ có đôi tay trống rỗng. Không ai có thể theo con. Không ai có thể giúp con ngoài một mình Chúa. Vì thế con quyết theo Chúa và làm theo ý Chúa ngay từ đời này, để đời sau con được vui mừng ra trình diện với Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết sống vì vinh danh Thiên Chúa và làm vui lòng Ngài. Tất cả mọi sự khác đều là phụ thuộc.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).