Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Tài liệu

04 Tháng tư 2014

Đức Maria Hoàn Toàn Thánh Thiện

Cuộc suy tư của Hội thánh đã làm phát triển ý nghĩa của tước hiệu “đầy ơn phúc”, mà thiên sứ đã gán cho Đức Trinh nữ. Đức Maria đầy tràn ơn thánh sủng, và ngay từ lúc bắt đầu hiện hữu. Ơn thánh này, trong thư gửi Ephesô (1,6) được Chúa Kitô ban cho tất cả các tín hữu. Sự thánh thiện nguyên thủy của Đức Maria trở thành một khuôn mẫu vô lường của hồng ân và của việc đổ tràn ân phúc Đức Kitô vào thế giới.

02 Tháng tư 2014

Đức Maria Trong Mối Tương Quan Với Chúa Ba Ngôi

Tương quan của Đức Maria với Ba Ngôi còn được lặp lại qua những lời chính xác khi mô tả mối tương quan của Thân mẫu Chúa với Hội thánh: “Người đã được trao tặng chức vụ và phẩm giá là Thân mẫu của Con Thiên Chúa, và vì thế trở thành ái nữ của Chúa Cha và Đền thờ của Chúa Thánh Thần” (HT 53).

01 Tháng Hai 2014

Việc Tiến Dâng đức Giêsu Trong đền Thờ

Với cử chỉ này, bà Maria và ông Giuse bày tỏ ý định muốn trung thành vâng phục ý Chúa, khước từ hết mọi hình thức đặc ân.

20 Tháng một 2014

Đức Maria, Người Mẹ Của Sứ Vụ

Như các gia nhân, những người đã nghe Lời Chúa, múc nước lã đổ vào chum và kín múc nước đã hóa thành rượu đem cho ông quản tiệc đãi khách, mỗi người chúng ta ngước nhìn lên Mẹ, là người Mẹ của sứ vụ, là Đấng cưu mang Lời và phục vụ Lời cách trọn hảo, hãy nhiệt thành kín múc Ơn Chúa và kín múc Lời Chúa từ nguồn sung mãn của Người, để chia sẻ cho mọi người hưởng niềm vui viên mãn và tràn đầy của Bàn Tiệc Nước Trời.

16 Tháng một 2014

Đức Maria, Thân Mẫu Thiên Chúa

Khi tuyên xưng Đức Maria là “Đức Mẹ Chúa Trời”, Hội thánh muốn khẳng định rằng Đức Maria là “Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng là Thiên Chúa. Do đó chức làm mẹ của Người không áp dụng cho tất cả Ba ngôi Thiên Chúa nhưng chỉ liên can đến Ngôi Hai, tức là Chúa Con Đấng mà khi nhập thể, đã lãnh nhận bản tính loài người từ nơi Đức Maria.

26 Tháng mười một 2013

Đức Maria Dấu Chỉ Lòng Cậy Trông Vững Vàng Và Niềm An Ủi Cho Dân Chúa đang Lữ Hành

Tất cả mọi Kitô hữu hãy thiết tha khẩn nguyện Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ loài người, để như Ngài đã trợ giúp Giáo Hội sơ khai bằng lời cầu nguyện của mình, thì ngày nay được tôn vinh vượt trên các Thần Thánh trên trời, Ngài cũng cầu bầu cùng Con Ngài trong sự hiệp thông 

19 Tháng mười 2013

Phải Suy Gẫm Các Mầu Nhiệm Cứu Độ

Các mầu nhiệm ấy ngọt như những trái hạnh đào trổ sinh từ cây gậy của Aharon. Sự ngọt ngào đó, Đức Maria đã kín múc từ trời cao và đổ xuống tràn trề trên chúng ta.