Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Bảy, ngày 07.07.2012

 

Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ(Mt 9,15).

Như Mẹ: Ăn chay theo như các môn đệ ông Gioan hiểu vẫn còn dừng lại ở việc giữ luật. Chúa đến như một tân lang hiện diện ở giữa Dân Người. Và Ngài muốn đem đến cho chúng ta một lối nhìn mới về cách ăn chay. Ăn chay giờ đây không phải là mặt mày ủ dột, mặc áo vải thô…, nhưng cách ăn chay mà Chúa ưa thích nhất, là biết đi vào tương quan với Chúa và với tha nhân qua việc cầu nguyện, làm việc bác ái.

Với Mẹ: Với tinh thần chay tịnh này, con không chỉ sống trong Mùa Chay, nhưng còn thực hiện mỗi ngày. Con tập luyện thực hành những điều làm vui lòng Chúa. Và trong khả năng của con, con sẵn sàng chia sẻ cơm bánh cho anh chị em nghèo khổ hơn con. Con dành thời giờ thăm viếng người bệnh tật, neo đơn... khi có thể.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ Maria giúp con có đủ ý chí để tập luyện điều con hiểu biết và lòng con khao khát.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).