Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Hai, ngày 09/07/2012.


“Này con hãy cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mt 9,22).


Như Mẹ: Người phụ nữ bị băng huyết đã mất rất nhiều tiền bạc để chạy chữa mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Nhưng bà đã được chữa lành nhờ niềm tin vào Chúa. Với đức tin mạnh mẽ, bà đã sáng kiến ra những cách thế để thể hiện niềm tin. Còn chúng ta, chúng ta có cách thế nào để thể hiện niềm tin của chúng ta vào tình thương của Chúa?


Với Mẹ: Hàng ngày con không chỉ được đụng đến áo của Chúa, mà con còn được Chúa trở nên lương thực nuôi sống con, trở nên một với con. Xin Chúa dạy con cũng biết làm chứng cho niềm tin của con vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh. Xin giúp con hoàn thành những trách nhiệm được Chúa trao phó cách hoàn hảo vì vinh danh Chúa, vì tin yêu Chúa.


Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, niềm tin của Mẹ kiên vững đến nỗi dù đau khổ đến đâu cũng không làm Mẹ nghi ngờ tình thương của Chúa. Xin Mẹ dạy con biết sống niềm tin như Mẹ.


Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)