Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lần chuỗi mỗi ngày: Chúa Nhật, ngày 22/07/2012.

 

“Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).

Như Mẹ: Nghỉ ngơi ở đây không những để lấy sức khoẻ về thể xác, mà nhất là lấy sức mạnh cho tâm hồn. Chúa muốn chúng ta biết họp lại với nhau để cầu nguyện và chia sẻ với nhau trong tinh thần hiệp thông trước sự hiện diện của Chúa. Chúa cũng muốn chúng ta biết lấy sức mạnh từ Chúa để ra đi, rồi lại trở về dâng lên Chúa và tiếp tục nhận sức mạnh thêm. Cần ở lại trong Chúa, để được Ngài bồi dưỡng và tăng sức cho chúng ta.

Với Mẹ: Chúa là tâm điểm đời con, xin cho con biết đưa Chúa ra gặp gỡ con người, rồi lại đưa con người đến với Chúa trong cầu nguyện. Nhờ có Chúa cùng đi, con sẽ làm cho cuộc đời này mỗi ngày được tươi sáng bình an hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã dành cho Thiên Chúa một tình yêu tuyệt đối. Mẹ đã để Lời Chúa luôn cư ngụ trong tâm hồn Mẹ. Xin Mẹ dạy con cũng biết trở về sâu thẳm lòng con, đó là nơi Chúa đang ngự trị.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).