Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Thần Học

12 Tháng tư 2014

Lễ Vượt Qua Của Người Do Thái và Lễ Phục Sinh Kitô Giáo

Lễ Vượt Qua của người Do thái bắt đầu vào ngày 14 tháng Nissan, kéo dài thêm một tuần sau đó (cf. Lv 23,4-7). Nissan là tháng đầu của mùa gặt, vào mùa xuân, mùa đầu tiên của chu kỳ thời gian. Người ta mang đến Đền Thờ những hoa trái đầu tiên của mùa màng từ ngày thứ hai của tuần lễ Vượt Qua. Điều mà những người Do thái mừng lễ thường diễn ra vào chính ngày Thiên Chúa giải phóng dân khỏi cảnh nô lệ Ai-Cập.

10 Tháng tư 2014

Giáo Dục Tôn Giáo Trong Các Gia Đình Có Con Trẻ

Lược đồ về “việc khai tâm” hay “xã hội hóa” có thể bị phê bình vì hình ảnh trẻ em bị ẩn giấu đằng sau. Xã hội hóa thường được trình bày như là một hướng duy nhất, trong đó những người lớn (cha mẹ, giáo viên, giáo lý viên) có kiến thức và phải chuyển thông kiến thức này cho người trẻ, là người phải nội tâm hóa (internalise) kiến thức nhận được.

08 Tháng tư 2014

Mục vụ truyền thông: Công Cuộc Truyền Giáo Mới

Sở dĩ tôi gọi anh chị em là những thừa tác viên mới trong công cuộc truyền giáo mới là bởi vì anh chị em là những người gắn bó với một phương tiện mới. Đó chính là phương tiện truyền thông với tất cả những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm anh chị em đạt được đó đây qua những khóa bồi dưỡng hay qua những tháng ngày mình thực thi tác vụ. Xem như là một tác vụ là muốn định hình tất cả anh chị em ở trong sinh hoạt của Giáo hội, nhất là Giáo hội hiện nay trong công cuộc truyền giáo mới.

08 Tháng tư 2014

Thời Gian Phụng Vụ: Mùa Phục Sinh (2)

Trong phần thứ nhất của bài viết, chúng ta đã nói đến những khía cạnh đặc biệt của phụng vụ Mùa Phục Sinh, từ đầu Mùa Chay cho đến hết ngày thứ Bảy Tuần thánh. Phần thứ hai này tiếp tục dẫn chúng ta đi vào những điểm chính của việc cử hành đêm Canh thức vọng Phục Sinh cho đến lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, kết thúc Mùa Phục Sinh.

04 Tháng tư 2014

Thời Gian Phụng Vụ: Mùa Phục Sinh (1)

Trong Năm Phụng vụ, Giáo hội tưởng nhớ tất cả các mầu nhiệm của Đức Kitô, từ biến cố nhập thể cho đến ngày Hiện Xuống, và cho đến ngày trở lại của Thiên Chúa. (…) Năm phụng vụ, trong một ý nghĩa chung, mở ra cho chúng ta những sự phong phú của Mầu Nhiệm Đức Kitô. Những mầu nhiệm này trong một phương diện nào đó trở nên hiện tại trong tất cả chiều dài của thời gian ; các tín hữu được đặt để liên hệ với các mầu nhiệm này và được làm cho viên mãn nhờ ân sủng của ơn cứu độ » (HCPV, số 102).

02 Tháng tư 2014

Giáo Dục Gia Đình

Nhưng điều đáng báo động là hiện nay bệnh nói dối đã lây lan sang người lớn, len lỏi vào mọi ngành nghề, kể cả những nghề đáng kính như tòa án, thanh tra, giáo dục, y tế và tình trạng ngày càng tệ hại hơn. Nói dối, lừa lọc, gian lận đang trở thành căn bệnh tràn lan, đến nỗi nó đã trở thành chuyện đương nhiên, ‘bình thường’

02 Tháng tư 2014

Phụng Vụ: Sự Nối Dài Của Biến Cố Phục Sinh

“Thiên Chúa “muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý” (1Tm 2,4). “Trước kia Ngài đã dùng các tiên tri mà phán bảo tổ phụ nhiều lần, nhiều cách” (Dth 1,1), và khi đã đến thời kỳ viên mãn, Ngài đã sai Con mình, Ngôi Lời nhập thể, được Thánh Thần xức dầu, để rao giảng Phúc Âm cho người nghèo